Yargı, Yönetici Görevlendirmeye İlişkin Sözlü Sınavda Keyfi Puan Verilemez, dedi.

Sendikamız üyesi bir öğretmen Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2019 yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme İşlemleri kapsamında 21.04.2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Yazılı Sınavı’na girmiş ve bu sınavda 77,50 puan almıştır. Bu sınavın ardından üyemiz sözlü sınava çağrılmış ve  söz konusu sınavda  58,33 puan almış ve sözlü sınav sonucuna itiraz […]

Yargı, Yönetici Görevlendirmeye İlişkin Sözlü Sınavda Keyfi Puan Verilemez, dedi.

Sendikamız üyesi bir öğretmen Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2019 yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme İşlemleri kapsamında 21.04.2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Yazılı Sınavı’na girmiş ve bu sınavda 77,50 puan almıştır. Bu sınavın ardından üyemiz sözlü sınava çağrılmış ve  söz konusu sınavda  58,33 puan almış ve sözlü sınav sonucuna itiraz etmiştir. Ancak bu itiraz reddedilerek sınav sonucunda bir hata bulunmadığı bildirilmiştir. Bunun üzerine sendikamız üyesinin  açtığı davada Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1.İdari Dava Dairesi’nin 28.04.2021 gün ve E: 2020/618, K: 20217927 sayılı kararıyla iptal kararı verilmiştir. Anılan kararda 21.06.2018 gün ve 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin eki olan EK-2 Sözlü Sınav Formunun Açıklamalar kısmının 3.maddesinde: “Adayın soruya verdiği cevap ile yetersiz görülenler bakımından yetersiz görülme nedenlerini komisyonun C bölümünde belirteceği, bu zorunluluğun gözleme ve kanaate dayalı(temsil kabiliyeti) hususları da kapsadığı, oysa davacı hakkında düzenlenen formda yetersizlik nedenine ilişkin hiçbir açıklamaya yer verilmediği belirtilmektedir. Bu karar yönetici görevlendirmeye ilişkin sözlü sınavlar için emsal nitelikte bir karardır.Yürürlükte olan 05.02.2021 gün ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin eki olan EK-3 Sözlü Sınav Formu’nun Açıklamalar kısmının 3.maddesinde de anılan karara dayanak olan hüküm yer almaktadır. Dolayısıyla bu yılki yönetici görevlendirmeye ilişkin sözlü sınav sonuçlarına yönelik davalar için kullanılabilir.

Anılan kararı okumak için tıklayınız.