Yargı, ‘Disiplin Kurulunda İtirazı Kabul Edilen Memura Keyfi Ceza Verilemez’ Dedi

Ankara ili Yenimahalle ilçesinde görev yapan bir üyemiz 657 sayılı yasanın 125/B-c maddesi uyarınca kınama cezasıyla cezalandırılmıştır.  Üyemiz söz konusu kınama cezasının kaldırılması istemiyle Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’na itirazda bulunmuş,  bu itiraz adı geçen kurulun 25.02.2021 günlü ve 2021/22 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Anılan kararda, davacının okul müdürü ile aralarında geçen konuşmanın […]

Yargı, ‘Disiplin Kurulunda İtirazı Kabul Edilen Memura Keyfi Ceza Verilemez’ Dedi

Ankara ili Yenimahalle ilçesinde görev yapan bir üyemiz 657 sayılı yasanın 125/B-c maddesi uyarınca kınama cezasıyla cezalandırılmıştır.  Üyemiz söz konusu kınama cezasının kaldırılması istemiyle Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’na itirazda bulunmuş,  bu itiraz adı geçen kurulun 25.02.2021 günlü ve 2021/22 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Anılan kararda, davacının okul müdürü ile aralarında geçen konuşmanın saygısızlık olarak değerlendirilemeyeceği ve de bir alt cezanın uygulanmadığı belirtilmiştir. Bu kararın ardından üyemiz, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 657 sayılı yasanın 125/A maddesi uyarınca uyarma cezasıyla cezalandırılmıştır. Bu cezanın iptali istemiyle açılan ve hukuk büromuzca takip edilen davada, Ankara 2. İdare Mahkemesi 30.11.2021 gün ve E: 2021/966, K: 2021/2329 sayılı kararıyla iptal kararı vermiştir. Anılan kararda davacının hangi disiplin kuralını ihlal ettiği madde ve bentte gösterilmek suretiyle ortaya konulmadan tesis edilen disiplin cezasında hukuka uyarlılık bulunmadığı belirtilmiştir.

Kararı okumak için tıklayınız.