24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü Kutlu Olsun

24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü 2019’dan bu yana her yıl eğitimin temel rolünü vurgulamak amacıyla kutlanmaktadır. BM’nin 73/25 sayılı kararı kabul etmesinin ardından, 24 Ocak eğitimin barış ve gelişmedeki rolünün kutlandığı gün olarak ilan edildi. Bu nedenle BM, tüm üye devletleri ve ilgili kurumları, ayrıca kitle örgütlerini, akademik kurumları, tek tek bireyleri ve diğer tüm kesimleri […]

24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü Kutlu Olsun

24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü 2019’dan bu yana her yıl eğitimin temel rolünü vurgulamak amacıyla kutlanmaktadır. BM’nin 73/25 sayılı kararı kabul etmesinin ardından, 24 Ocak eğitimin barış ve gelişmedeki rolünün kutlandığı gün olarak ilan edildi. Bu nedenle BM, tüm üye devletleri ve ilgili kurumları, ayrıca kitle örgütlerini, akademik kurumları, tek tek bireyleri ve diğer tüm kesimleri 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü’nü kutlamaya davet etmektedir.

Türkiye’den sadece Eğitim Sen’in üyesi olduğu Eğitim Enternasyonali, Covid -19 pandemisi nedeniyle tarihteki en kötü eğitim krizinin yaşandığı bu günlerde, 24 Ocak gününün temasını bu yıl “hükümetleri eğitime öncelik vermeye çağırmak” olarak belirledi.

Bu öncelikler;

-Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GDP) en az %6’sını veya devlet harcamalarının%20’sini eğitime ayırmak,

– Öğretmen eğitimine, işe alımına ve istihdamına yönelik yatırım yapmak,

-Öğretmenlik mesleğini desteklemek ve bu krizin üstesinden gelmek için öğretmenler ve sendikalarıyla birlikte çalışmak olarak sıralandı.

Ülkemizde COVID-19 döneminde daha belirgin hale gelen eşitsizliklere ve bunun eğitimdeki yansımasına yanıt vermek için acil ve kararlı adımlar atılması gerekmektedir. COVID-19 pandemisi ortaya çıktığı andan itibaren okulların kapatılması ve uzaktan eğitime geçilmesi sonucunda milyonlarca öğrenci olumsuz şekilde etkilendi. Bu sayının en az yüzde otuzu uzaktan eğitime erişemediği için eğitimden tamamen koptu ve toplumun en yoksul kesimleri bu süreçten en yoğun etkilenenler oldu.

Ciddi, gerçekçi bir eğitim politikası ve planlaması olmadan, eğitimde yaşanan krizden çıkmak mümkün değildir. Öğretmenlerin iradesine başvurulmadan, sendikaların görüşlerine alınmadan yürütülen her politika eksik kalmaktadır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı’nı “Ben yaptım oldu” tavrından vazgeçmeye, Eğitim Enternasyonali’nin eğitime öncelik verme çağrısına uygun hareket etmeye davet ediyor, sorunlarımıza kalıcı ve gerçekçi çözümler üretilmesini istiyoruz.

24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü Kutlu olsun!